திருமுழுக்கு

குரு: உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பெயரிட விரும்புகிறீர்கள்? பெற்: ………… என்ற பெயரிட விரும்புகிறோம். குரு: (பெயர்) க்காக நீங்கள் இறைவனின் திருச்சபையிடம் கேட்பது என்ன? பெற்: திருமுழுக்கு குரு: உங்கள்…

திருமணத் திருப்பலி

வருகைச் சடங்கு (ஆலய வாசலிலே மணமக்களை குரு வரவேற்கிறார். குரு திருப்பலிக்குரிய திரு உடைகள் அணிந்து பணியாளரோடு ஆலய வாசலிலே நின்று வரவேற்புரை வழங்குவார்.) குரு: அன்புமிக்க மணமக்களே, திருமணத் திருவருட்சாதனத்தை…

அடக்கச் சடங்கு முறை

இறந்தவர் வீடு குரு: தந்தை ✞ மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே. எல்: ஆமென். குரு: நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையும் கடவுளுமானவர் போற்றப் பெறுவாராக! அவர் இரக்கம் நிறைந்த…

முதல் திருவிருந்து கொண்டாட்டம்

திருப்பலி முன்னுரை       அன்பிற்குரியவர்களே! இனிய இயேசுவின் ஈடு இணையில்லாத நாமத்தில் அன்புடனே வாழ்த்தி, வரவேற்கின்றோம். அழைப்பையேற்று வந்துள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உளமார நன்றி சொல்லி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றேன். உறவுகள்…

முதல் திருவிருந்து கொண்டாட்டம்

திருப்பலி முன்னுரை       கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்தவர்களே, மனிதர் உயிர் வாழ உணவு அவசியம். உயிர்வாழ மட்டுமன்று, உறவு வாழ்விற்கும் அடித்தளமிடுகிறது உணவு. உயிர் வாழவும்,  உறவில் வளரவும் உணவு தேவைப்படுவது போல்,…

உயிர்ப்பின் மகிழ்வு

– மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. அன்பார்ந்தவர்களே! அனைவருக்கும் உயிர்ப்பின் மகிழ்வைப் பரிமாறிக் கொள்கிறேன். ஆறு வார கால தவத்திற்குப் பின்னர் ஒரு வார அக்களிப்பின் நாட்களுக்கு ‘பாஸ்கா’ கடந்து வந்துள்ளோம்…

நற்கருணை வாங்கிய பின் சுவாமி பியோ சொல்லி வந்த செபம்

நற்கருணை வாங்கிய பின் சுவாமி பியோ சொல்லி வந்த செபம் என்னோடு தங்கும் ஆண்டவரே! உம்மை மறவாதிருக்க, நீர் என்னோடு பிரசன்னமாய் இருப்பது அவசியம். எவ்வளவு எளிதாக உம்மைக் கைவிட்டு விடுகிறேன்…

முதல் நற்கருணை விழாத் திருப்பலி

முதல் நற்கருணை விழாத் திருப்பலி முன்னுரை            கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்தவர்களே, மனிதர் உயிர் வாழ உணவு அவசியம். உயிர்வாழ மட்டுமன்று, உறவு வாழ்விற்கும் அடித்தளமிடுகிறது உணவு. உயிர் வாழவும், உறவில் வளரவும்…

பொதுக்காலம் 7ஆம் வாரம் – ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு திருப்பலி முன்னுரை இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே! பொதுக்காலத்தின் ஏழாம் ஞாயிறு திருப்பலியில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நமதாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து…
© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy