நீயே நண்பன் – ஒலித்தொகுப்பு

துணிவு வேண்டும்

கலங்காதே கலங்காதே

உம்மைப் போல் அன்பு செய்ய

என்னில் இன்று ஆனந்தம்

சரணடைந்தேன் தெய்வமே

பால் நினைந்தூட்டும்

நல்மனம் படைத்தோரே

அசைந்தாடும் ஆவியே

நண்பருக்காய் உயிரை

உலகம் இறைவா

காய்க்காத அத்திமரம்

அருள்நிறை மாமாியே

கானாவூரு கல்யாணத்த

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy