பெருவிழாக்கள், விழாக்கள்

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா – B

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா – B

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா – Cமூவொரு கடவுள் பெருவிழா

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா – B

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா – B

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா – Cகிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா – B

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா – B

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா – Cஇயேசுவின் திருஇதயம் பெருவிழா

இயேசுவின் திருஇதயம் பெருவிழா – Bபிப்ரவரி

ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா

ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழாசனவரி

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 1

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 2

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 3

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 4

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 5

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா – 6மார்ச்

புனித யோசேப்பு – தூய கன்னி மரியாவின் கணவர் பெருவிழா

கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழாமே

தொழிலாளரான புனித யோசேப்பு விழா

தூய கன்னி மரியா எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல் விழாஜூன்

புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் – திருத்தூதர்கள் பெருவிழாசெப்டம்பர்

தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு (ஆரோக்கிய அன்னை)விழா

திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா

புனித மரியாவின் துயரங்கள் (தூய வியாகுல அன்னை) விழா

புனித மத்தேயு – திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

தூய மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் – அதிதூதர்கள் விழாஅக்டோபர்நவம்பர்

புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

இறந்த விசுவாசிகள் அனைவர்

இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழாடிசம்பர்

புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் பெருவிழா

தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழாகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா

திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இரவில் திருப்பலி

விடியற்காலைத் திருப்பலி

பகலில் திருப்பலி

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலி
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள் விழா

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy