உயிர்ப்பின் மகிழ்வு

– மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. அன்பார்ந்தவர்களே! அனைவருக்கும் உயிர்ப்பின் மகிழ்வைப் பரிமாறிக் கொள்கிறேன். ஆறு வார கால தவத்திற்குப் பின்னர் ஒரு வார அக்களிப்பின் நாட்களுக்கு ‘பாஸ்கா’ கடந்து வந்துள்ளோம்…
© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy