அருள்வாக்கு – நற்செய்தியை அறிவிக்க….

மறைத்திரு. அடைக்கலராசா ச. ச அவர்களின் குருத்துவ வெள்ளி விழாவின் நினைவாக 29 டிசம்பர் 2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட “நீயே நண்பன்” என்ற இந்த பாடல் தொகுப்பைக் கேட்பீர்! இறைவனுக்குப் புகழ் பாடுவீர்

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy