அருள்வாக்கு – நற்செய்தியை அறிவிக்க….

இன்று(15. 06.2022) முதல் இயேசுவின் தூய்மைமிகு திரு இதய பெருவிழாவுக்கான நவநாள் தொடங்குகிறது.

அருள்வாக்கு இணையதளத்தோடு இணைந்து செபியுங்கள்.

இயேசுவின் திரு இதய அன்பை நிறைவாகப் பெற்று அனுபவித்து மகிழுங்கள்.

 25,879 பார்வைகள்

© 2023 அருள்வாக்கு.