மறையுரை – ஒலி வடிவம் (AUDIO)

மறையுரைச் சிந்தனைகள்
மறைத்திரு. மரிய அந்தோணி, சிவகங்கை மறைமாவட்டம்.
இறை ஆசீர் என்றும் உங்களோடு! எமக்காக மன்றாடுங்கள்!

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு முதல் ஆண்டு – A

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு இரண்டாம் ஆண்டு – B

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு – C

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – திங்கள் முதல் ஆண்டு – A

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – திங்கள்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் -செவ்வாய்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் -புதன்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – வியாழன்

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – வெள்ளி

திருவருகைக்காலம் முதல் வாரம் – சனி

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம்

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு முதல் ஆண்டு – A

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு இரண்டாம் ஆண்டு – B

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு – C

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – திங்கள்

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் -செவ்வாய்

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் -புதன்

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – வியாழன்

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – வெள்ளி

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் – சனி

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம்

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு முதல் ஆண்டு – A

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு இரண்டாம் ஆண்டு – B

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு – C

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – திங்கள்

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் -செவ்வாய்

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் -புதன்

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – வியாழன்

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – வெள்ளி

திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் – சனி

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம்

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு முதல் ஆண்டு – A

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு இரண்டாம் ஆண்டு – B

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு மூன்றாம் ஆண்டு – C

திருவருகைக் கால வார நாள்கள்

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 17

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 18

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 19

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 20

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 21

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 22

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 22

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 23

திருவருகைக் கால வார நாள்கள் – டிசம்பர் 24கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம்

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா- டிசம்பர் 25

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் டிசம்பர் 29

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் டிசம்பர் 30

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் டிசம்பர் 31

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா முதல் ஆண்டு – A

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா இரண்டாம் ஆண்டு – B

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா மூன்றாம் ஆண்டு – C

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 02

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 03

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 04

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 05

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 06

கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம் சனவரி 07

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் திங்கள்

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் செவ்வாய்

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் புதன்

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் வியாழன்

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் வெள்ளி

திருக்காட்சி விழாவுக்குப் பின் சனி

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா முதல் ஆண்டு – A

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா இரண்டாம் ஆண்டு – B

ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா மூன்றாம் ஆண்டு – Cஜனவரி

இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா பெருவிழா

திருத்தூதர் பவுல் மனமாற்றம் விழா

புனிதர்கள் திமொத்தேயு, தீத்து – ஆயர்கள் விழா

பிப்ரவரி

ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா

திருத்தூதர் பேதுருவின் தலைமைப் பீடம் விழா

மார்ச்

புனித யோசேப்பு – தூய கன்னி மரியாவின் கணவர் பெருவிழா

கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

ஏப்ரல்

புனித மாற்கு – நற்செய்தியாளர் விழா

மே

தொழிலாளரான புனித யோசேப்பு விழா

புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு – திருத்தூதர்கள் விழா

புனித மத்தியா – திருத்தூதர் விழா

தூய கன்னி மரியா எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல் விழா

ஜூன்

புனித பர்னபா – திருத்தூதர்விழா

திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு பெருவிழா

புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் – திருத்தூதர்கள் பெருவிழா

ஜூலை

புனித தோமா – இந்தியாவின் திருத்தூதர் பெருவிழா

புனித மகதலா மரியா விழா

புனித யாக்கோபு – திருத்தூதர் விழா

ஆகஸ்டு

ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

புனித லாரன்ஸ் – திருத்தொண்டர், மறைச்சாட்சி விழா

தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

அரசியான தூய கன்னி மரியா விழா

புனித பர்த்தலமேயு – திருத்தூதர் விழா

புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் விழா

செப்டம்பர்

புனித அன்னை தெரேசா – கன்னியர் விழா

தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு (ஆரோக்கிய அன்னை) விழா

திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா

புனித மரியாவின் துயரங்கள் (தூய வியாகுல அன்னை)விழா

புனித மத்தேயு – திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

தூய மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் – அதிதூதர்கள் விழா

அக்டோபர்

குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா – கன்னியர் விழா

தூய காவல் தூதர்கள் விழா

தூய செபமாலை அன்னை விழா

புனித லூக்கா – நற்செய்தியாளர் விழா

புனிதர்கள் சீமோன், யூதா – திருத்தூதர்கள் விழா

நவம்பர்

புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

இறந்த விசுவாசிகள் அனைவர் விழா

இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

புனித அந்திரேயா, திருத்தூதர் விழா

டிசம்பர்

புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் – மறைப்பணியாளர், இந்தியாவின் பாதுகாவலர் பெருவிழா

தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

புனித ஸ்தேவான் – முதல் மறைச்சாட்சி விழா

புனித யோவான் – திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள் – மறைச்சாட்சியர் விழா

பொதுவான விழாக்கள்

தூய கன்னி மரியா, திரு அவையின் அன்னை விழா

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழா

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

இயேசுவின் திருஇதயம் பெருவிழா

தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம் விழா

Loading

© 2024 அருள்வாக்கு - WordPress Theme by WPEnjoy